search for:

Oprichting Dutch Torrefaction Association

March 31st, 2010

Drie ontwikkelaars van torrefactiesystemen hebben de handen ineengeslagen in de DTA, de Dutch Torrefaction Association. De DTA wil de torrefactietechnologie doorontwikkelen tot een Nederlands speerpunt en deze kennis en werkgelegenheid in Nederland behouden. De drie bedrijven die onderdeel zijn van de DTA zijn; FoxCoal, Topell Energy BV en TorrCoal Technology.

Torrefactie is een milde thermische behandeling van biomassa of biomassa houdende grondstoffen. Deze technologie beoogt het produceren van vervangende producten voor fossiele brandstoffen teneinde CO2 emissies te reduceren. Belangrijke voordelen van deze vervangende brandstof t.o.v. het rechtstreeks inzetten van biomassa als brandstof zijn de sterk verbeterde maalbaarheid, energetische eigenschappen en de logistieke eigenschappen.

Torrefactie is een sleuteltechnologie om biomassa of biomassa houdende grondstoffen hoogwaardig om te zetten in energie.

Het doel van de DTA is om voorlichting te geven over deze nieuwe technologie en om samen onderzoeksvragen aan te pakken. Iedere partij heeft zijn eigen technologie ontwikkeld met bijbehorende eigenschappen.

De DTA is opgericht met steun van AgentschapNL en stichting Energy Valley.

Voor meer informatie:
Stichting Energy Valley, Machiel van Steenis, tel: 050 789 00 10

De internetsite van DTA zal worden ondergebracht bij stichting Energy Valley, zie www.torrefactie.nl
De DTA zal U regelmatig informeren over de projecten en de voortgang van het onderzoek.

Producers

Are you a bio coal producer? You will find full information on the DTA organisation and its objectives here. More information


Power producers

An overview of all the advantages the use of torrefied material can offer you as an power producer. More information


Torrefaction and DTA in the media

You can discover what the media have to say about DTA and torrefaction; click here to review all the published reports. More information