zoeken naar:

Toepassingen

Het resultaat van het torrefactieproces zijn biokolen met optimale eigenschappen zoals een hoge energiedichtheid, een goede maalbaarheid, goede houdbaarheid en waterafstotende eigenschappen. De meest voor de hand liggende toepassing van deze biokolen is in verbrandingsinstallaties, maar ze kunnen ook worden toegepast in poederkolencentrales. Daarmee kan deze technologie een belangrijke rol gaan spelen in vergroening en verduurzaming van laatstgenoemde centrales. Buiten de inzet van biokolen als energieneutrale en duurzame brandstof zijn in principe nog meer toepassingen mogelijk omdat het product zeer koolstofrijk is. Een voorbeeld, wat nu in onderzoek is, is het gebruik als ‘biochar’ in de landbouw (bodemstructuurverbetering en CO2-fixatie). In de toekomst kunnen biokolen wellicht ook als grondstof in koolstofgebruikende industrieën worden toegepast.

Producenten

Bent u zelf biokoolproducent? Hier vindt u alle informatie over de stichting DTA en haar doelstellingen. Meer informatie


Afnemers

Een overzicht voor u als energieproducent van alle voordelen die het inzetten van getorrificeerd materiaal u te bieden heeft. Meer informatie


Torrefactie en DTA in de media

Hier vindt u alle berichtgeving over DTA en torrefactie vanuit de media. Meer informatie