zoeken naar:

Technologie achter torrefactie

In het verleden is veel onderzoek (o.a. door ECN) gedaan naar torrefactie van schoon hout. De voordelen van het proces zijn bewezen en vastgesteld. De laatste jaren is door meerdere partijen ook onderzoek gedaan naar torrefactie van andere, moeilijkere biomassa- en reststromen, omdat voor deze stromen dezelfde en zelfs bijkomende voordelen en toepassingsmogelijkheden verkregen kunnen worden.

Torrefactie

De grondstoffen worden onder uitsluiting van zuurstof in een reactor ingevoerd. In de reactor worden de grondstoffen verhit tot een temperatuur tussen 280 en 310 °C. Tijdens het proces komt er brandbaar gas vrij dat geschikt is voor levering van de benodigde eigen proceswarmte. Voor het opstarten van de installatie wordt gebruik gemaakt van een externe energiebron. Zodra de installatie haar bedrijfstemperatuur bereikt, houdt het proces zichzelf in stand. Na een bepaalde verblijftijd in de reactor is een halffabricaat ontstaan dat 70 procent van de oorspronkelijke massa en 90 procent van de oorspronkelijke energie-inhoud bezit. Torrefactie resulteert in een homogene brandstof met een sterk verbeterde maalbaarheid, een hogere energiedichtheid en minder verontreinigingen. De brandstof is bovendien hydrofoob, waardoor bij opslag geen water wordt opgenomen en het ongevoelig is voor rotting en broei. Verder heeft de brandstof een aanzienlijk hoger bulkgewicht dan de oorspronkelijke biomassa, waardoor forse besparingen op transport te verwezenlijken zijn.

Halffabrikaat

Na de thermische behandeling van de biomassa, vindt mechanische behandeling plaats van het halffabricaat. Het halffabricaat wordt verkleind en gezeefd. Eventueel in het halffabricaat aanwezige stoorstoffen worden verwijderd. Door de verkleining wordt de oppervlakte van het halffabricaat vergroot. Dit is van groot belang voor de volgende processtap.

Drogen

Vervolgens wordt het materiaal met de uit het torrefactieproces beschikbare proceswarmte, gedroogd tot een vochtgehalte van < 5%.

Opslag

De productie wordt getest en het materiaal dat aan de kwaliteitseisen voldoet wordt opgeslagen in silo’s die transport en handling zowel per schip als per vrachtwagen eenvoudig maken.

Producenten

Bent u zelf biokoolproducent? Hier vindt u alle informatie over de stichting DTA en haar doelstellingen. Meer informatie


Afnemers

Een overzicht voor u als energieproducent van alle voordelen die het inzetten van getorrificeerd materiaal u te bieden heeft. Meer informatie


Torrefactie en DTA in de media

Hier vindt u alle berichtgeving over DTA en torrefactie vanuit de media. Meer informatie